Telefon
695 623 151 (Częstochowa)
791 999 979 (Lubliniec)
Email
adwokatnowicki@tlen.pl
adwokat@lamik.pl
Godziny pracy
Pn. - Pt.: 08:00-18:00

Month

luty 2019
Proces ustalania kontaktów z dzieckiem odbywa się w kontekście sytuacji, gdy rodzice są rozwiedzeni, separowani lub nieżyjący razem, a chcą utrzymywać regularny kontakt z dzieckiem. Ustalenie kontaktów ma na celu zapewnienie dobrostanu i praw dziecka oraz umożliwienie mu utrzymania więzi z obydwoma rodzicami. Procedury i zasady ustalania kontaktów z dzieckiem różnią się w zależności od...
Read More
Ubezwłasnowolnienie odnosi się do prawnego statusu osoby, która straciła zdolność do podejmowania decyzji i samodzielnej opieki nad sobą. Jest to procedura, w której sąd orzeka, że osoba nie jest w stanie samodzielnie zarządzać swoimi sprawami i powołuje opiekuna prawnego lub kuratora, który będzie podejmował decyzje w jej imieniu. Ubezwłasnowolnienie jest stosowane w sytuacjach, gdy osoba...
Read More