Telefon
695 623 151 (Częstochowa)
791 999 979 (Lubliniec)
Email
adwokatnowicki@tlen.pl
adwokat@lamik.pl
Godziny pracy
Pn. - Pt.: 08:00-18:00

Day

26 lutego, 2019
Ubezwłasnowolnienie odnosi się do prawnego statusu osoby, która straciła zdolność do podejmowania decyzji i samodzielnej opieki nad sobą. Jest to procedura, w której sąd orzeka, że osoba nie jest w stanie samodzielnie zarządzać swoimi sprawami i powołuje opiekuna prawnego lub kuratora, który będzie podejmował decyzje w jej imieniu. Ubezwłasnowolnienie jest stosowane w sytuacjach, gdy osoba...
Read More