Telefon
695 623 151 (Częstochowa)
791 999 979 (Lubliniec)
Email
adwokatnowicki@tlen.pl
adwokat@lamik.pl
Godziny pracy
Pn. - Pt.: 08:00-18:00

Ustalanie kontaktów z dzieckiem

Proces ustalania kontaktów z dzieckiem odbywa się w kontekście sytuacji, gdy rodzice są rozwiedzeni, separowani lub nieżyjący razem, a chcą utrzymywać regularny kontakt z dzieckiem. Ustalenie kontaktów ma na celu zapewnienie dobrostanu i praw dziecka oraz umożliwienie mu utrzymania więzi z obydwoma rodzicami.

Procedury i zasady ustalania kontaktów z dzieckiem różnią się w zależności od jurysdykcji i prawa obowiązującego w danym kraju. Poniżej przedstawiam ogólne wytyczne, które mogą mieć zastosowanie w wielu systemach prawnych:

  • Porozumienie między rodzicami: W idealnej sytuacji rodzice powinni dążyć do osiągnięcia porozumienia co do ustalania kontaktów z dzieckiem. Mogą to zrobić samodzielnie lub za pośrednictwem mediatora lub adwokata. Porozumienie powinno uwzględniać harmonogram i warunki kontaktów, takie jak miejsce spotkań, czas spędzany z dzieckiem i święta.
  • Mediacja: W przypadku braku porozumienia między rodzicami, możliwe jest skorzystanie z usług mediatora. Mediacja to proces, w którym niezależna osoba pomaga rodzicom osiągnąć porozumienie w kwestiach związanych z dzieckiem. Mediator może wspierać rozmowy, negocjacje i pomóc w znalezieniu rozwiązania korzystnego dla wszystkich stron.
  • Postępowanie sądowe: Jeśli rodzice nie są w stanie osiągnąć porozumienia drogą polubowną, mogą zwrócić się do sądu rodzinnego o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Sąd podejmuje decyzję, uwzględniając dobro dziecka jako najważniejszy czynnik. Przedstawienie dowodów, takich jak świadectwa, zeznania świadków i opinie biegłych, może być wymagane w toku postępowania sądowego.

Ważne jest, aby pamiętać, że ustalanie kontaktów z dzieckiem ma na celu zapewnienie mu stałej i zdrowej relacji z obydwoma rodzicami. Głównym priorytetem jest dobrostan dziecka, dlatego wszelkie decyzje powinny być podejmowane z uwzględnieniem jego najlepszych interesów.

W przypadku konkretnych sytuacji związanych z ustalaniem kontaktów z dzieckiem, zawsze zalecam skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym, który będzie mógł udzielić adekwatnych porad i informacji zgodnie z obowiązującym prawem.

Related Posts